Hoffelijk kiest als eerste opleider voor het ExSI-diploma

Recent heeft Hoffelijk het opleidingsinstituut Financial Academy overgenomen om ook het opleiden van startende bewindvoerders toe te voegen aan haar portefeuille. Met deze overname heeft Hoffelijk ook besloten om direct een start te maken met het opleiden voor het ExSI-diploma. Hiermee kiest Hoffelijk als eerste opleider in Nederland voor de eenduidige beroepsstandaard en laten zij vanaf juni 2019 alle cursisten onafhankelijk examineren.

Exameninstelling Schuld & Inkomen (ExSI)
ExSI is opgericht op verzoek van diverse opleiders en in samenwerking met sectorale partners (branche- en beroepsverenigingen). De organisatie heeft als doel de kwaliteit van professionals in de sector Schuld & Inkomen te borgen. Dit wil ExSI bereiken door onder andere examens af te nemen en gediplomeerden te registreren. Beschermingsbewind voor bewindvoerders (BW) is het eerste examen waarmee ExSI is gestart. Daarnaast biedt ExSI de volgende examens gerelateerd aan de sector Schuld en Inkomen: Assistent-bewindvoerder (ABW), Financial Coach (BC/FO) en Schuldhulpverlener (SHV).

De invloed van opleiders
Binnen de financiële dienstverlening heeft Hoffelijk al verschillende stappen gezet om de kwaliteit van de instroom in de sector te borgen. Voor Hoffelijk is het daarom een bewuste keuze geweest om ook deze garantie te kunnen geven binnen de financiële zorgverlening. De keuze voor het ExSI-diploma was dan ook snel gemaakt.

Edwin Deijs, directeur relatiebeheer van Hoffelijk, licht toe: “Opleiders hebben een grote invloed op de kwaliteit van de instroom in de sector. Momenteel leiden de meeste opleiders op voor een examen dat zij zelf hebben ontwikkeld en zelf afnemen. Wij geloven er juist in dat je als sector een niveau bepaalt waaraan startende professionals op een onafhankelijke manier worden getoetst. In hoe deze lat gehaald wordt maar vooral in wat je de cursisten in het spectrum boven deze lat meegeeft, kunnen opleiders zich vervolgens van elkaar onderscheiden.”