Roger over de RegioBank Academie

Roger Laros heeft als projectleider vanuit RegioBank de implementatie van de nieuwe RegioBank Academie begeleid. We vroegen Roger naar zijn ervaringen met het platform van Hoffelijk en de toekomstige ambities van RegioBank.

Kun je jezelf kort voorstellen?
“Mijn naam is Roger Laros. Ik ben als projectleider werkzaam bij RegioBank. RegioBank is de persoonlijke bank in de buurt, samen met meer dan 500 zelfstandig adviseurs. De met ons samenwerkende adviseurs zijn onafhankelijke en zelfstandige tussenpersonen met een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel en bij de AFM.

Deze adviseurs hebben een opleidingsverplichting maar ook RegioBank heeft vanuit de Wwft een rol in het opleiden van de adviseurs. De invulling daarvan moet ook aantoonbaar gemaakt kunnen worden. Zo’n drie jaar geleden was dit de primaire drive om een eigen opleidingsacademie op te zetten. Ik ben vervolgens op verzoek van RegioBank aangehaakt om de bestaande academie verder te optimaliseren.”

Wat houdt de RegioBank Academie in?
“Onze adviseurs volgen, afhankelijk van het type kantoor waar zij werkzaam zijn, enkele opleidingsmodules, zoals klantintegriteit. Wij bieden de modules als e-learning aan, zodat de adviseurs deze kunnen doen wanneer het hen het beste uitkomt. Daarnaast is het voor nieuwe medewerkers laagdrempeliger om hun opleiding online te volgen in plaats van in een klassikale setting. Als RegioBank kunnen wij binnen het platform de ontwikkeling van de adviseurs bijhouden en hierover rapportages uitdraaien. Zo kunnen wij ook aan onze eigen verplichtingen voldoen.”

Vanwaar de keuze voor het platform van Hoffelijk?
“Onze desk accountmanagers ondersteunen de kantoren bij het bedienen van de klanten door vragen te beantwoorden en te ondersteunen bij het realiseren van kantoordoelstellingen. Onze desk accountmanagers constateerden dat een aantal vraagstukken een repeterend karakter hadden. Daarnaast wilden we zorgen dat nieuwe medewerkers op een snelle en eenvoudige manier een echte RegioBank-medewerker worden. Dit soort informatie leent zich bij uitstek om in de e-learnings te worden opgenomen. We wilden daarom zelf de verantwoordelijkheid gaan dragen voor de ontwikkeling van het opleidingsmateriaal en daarin snel kunnen schakelen.

We zijn op zoek gegaan naar een softwareleverancier die een bijbehorend platform kon leveren. Het platform van Hoffelijk bleek alle mogelijkheden te hebben om aan de gewenste functionaliteiten te voldoen, zoals het eenvoudig koppelen van een profiel met te volgen modules en uitgebreide mogelijkheden voor inzage in de status van deelnemers (individueel, per kantoor, et cetera). Hiermee konden we op korte termijn onze doelstellingen bereiken. Daarom hebben we besloten deze overstap te maken.”

Hoe heb je het implementatietraject ervaren?
“We zijn over het algemeen supertevreden, met name over de snelheid waarmee zaken werden opgepakt door onze vaste contactpersoon. Om het platform naar onze wensen te optimaliseren, wilden wij best wat modificaties laten doorvoeren. Met Hoffelijk kon hierover een constructieve discussie worden gevoerd, in plaats van de opmerking dat het op de wensenlijst wordt gezet.

Onze Academie is een maand later live gegaan dan we aanvankelijk wilden. Tegelijkertijd met ons traject werd een nieuw CRM bij Hoffelijk geïmplementeerd, waardoor ze de werkzaamheden voor ons over een langere periode moesten spreiden. Gezien de tijdige communicatie vanuit Hoffelijk had ik hier begrip voor.”

Hoe bevalt het platform tot nu toe?
“Intern klinken veel positieve geluiden. Het platform is fijn in het gebruik en onze desk accountmanagers zijn aanzienlijk minder tijd kwijt aan administratieve handelingen. Zo was het inrichten van de leeromgeving van nieuwe medewerkers voorheen veel werk, maar door de automatiseringsslag die we binnen het nieuwe platform hebben gemaakt, kost dat tegenwoordig nog maar weinig effort. We vinden het ook prettig dat onze desk accountmanagers het aanspreekpunt zijn gebleven voor onze adviseurs, zodat zij bij vragen geen contact op hoeven te nemen met Hoffelijk. Ook zelf vind ik het platform prettig werken, het zit logisch in elkaar.”

Wat zou je nog samen met Hoffelijk willen realiseren?
“De RegioBank Academie kent een solide basis, maar er worden nog te weinig initiatieven ontplooid om nieuwe e-learnings toe te voegen. We willen deze cyclus doorbreken en overgaan naar continu leren. De uitrol van nieuwe modules moet hiervoor nog sneller en beter kunnen, zodat wij direct in kunnen spelen op actualiteiten. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij ook wat betreft het opvoeren van de modules meer de regie kunnen nemen, dus we zouden graag de mogelijkheden willen onderzoeken om hierin samen met Hoffelijk op te gaan trekken.

Daarnaast zijn we aan het inventariseren wat er nog meer kan op het gebied van opleidingsmogelijkheden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van bepaalde competenties om de koppeling met de praktijk nog directer te maken. Hierdoor zouden de adviseurs zich bijvoorbeeld meer kunnen gaan richten op het versterken van de klantrelatie.”