Terugblik op een jaar AVG

25 mei, een bekende datum. Een jaar geleden stond deze dag namelijk volledig in het teken van privacy, met de ingang van de AVG. Maar wat heeft de AVG allemaal teweeg gebracht het afgelopen jaar en wat hebben we daar als Hoffelijk aan gedaan? We zetten het voor je op een rijtje.

Laten we beginnen bij Hoffelijk. Met een privacy specialist in ons midden zijn we goed voorbereid de AVG ingegaan. Zo hebben we van tevoren de verwerkingen in kaart gebracht waar persoonsgegevens bij betrokken zijn, hebben we een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld en zijn er protocollen ingericht voor het afhandelen van datalekken.

Het belang van onze opdrachtgevers
Iedere dag werken we voor veel verschillende opdrachtgevers. In de overeenkomsten die we hebben gesloten met deze opdrachtgevers hebben we geëvalueerd op het voldoen aan nieuwe wetgeving en gecontroleerd op overeenstemming met onze interne beleid op het verwerken van persoonsgegevens. Maar ook bij organisaties die werk voor ons verrichten wordt streng gecontroleerd of ze voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

Bewustwording creëren
Om persoonsgegevens goed te beschermen, is het van groot belang dat onze medewerkers beschikken over voldoende kennis en bewust zijn van de gevolgen van de wetgeving. Periodiek interviewen we onze medewerkers over de manier waarop ze omgaan met persoonsgegevens. Wanneer we door middel van deze interviews knelpunten ontdekken, gaan we samen met de specifieke afdeling op zoek naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een korte e-learning zijn om de kennis te vergroten of een korte training van onze privacy specialist.

Cookie- en privacyverklaring
Het voldoen aan de AVG gaat verder dan alleen de gegevens van onze opdrachtgevers beschermen. Op onze website informeren we onze klanten en websitebezoekers proactief hoe we met hun gegevens omgaan. Om deze transparantie te kunnen bieden hebben wij in het afgelopen jaar met veel zorgvuldigheid een cookie- en privacyverklaring op onze websites geplaatst.

Met de komst van team Development, die aan de slag zijn met ons applicatielandschap, hebben we veel technische kennis in huis. Zij hebben daarom grondig gekeken naar welke gegevens op de achtergrond van onze nieuwe websites worden verwerkt en hoe daar mee om wordt omgegaan. Voor de video’s op onze website is er daarom een cookiemelding, want we meten of een video wordt afgespeeld en of deze wordt afgekeken. Zo hebben we kritisch naar alle onderdelen gekeken, deze informatie verzameld, gedocumenteerd en vormgegeven op de websites.

Op deze manier geven we je inzicht in de door ons verzamelde persoonsgegevens en daarmee ook hoe je deze kunt verwijderen, aanpassen en mogelijkerwijs verder kunt minimaliseren. Benieuwd hoe dit alles uiteindelijk vorm heeft gekregen? Je vindt zowel onze visie als onze cookie -en privacyverklaring op onze privacypagina.

De AVG in het nieuws
Uiteraard is de AVG het afgelopen jaar ook buiten Hoffelijk om een veelvoorkomend onderwerp geweest. Regelmatig kwam de wetgeving aan bod tijdens het nieuws. In verschillende Europese landen werden boetes uitgedeeld. Zo kreeg Google in Frankrijk een boete van 50 miljoen euro en werd inspraakplatform Rousseau in Italië een boete van € 50.000,- opgelegd. In Nederland zijn er verschillende onderzoeken naar organisaties geweest, maar er zijn (nog) geen boetes uitgedeeld. Sinds de AVG kun je klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 2018 kreeg zij al 11.000 klachten binnen.

Bewuster van rechten, maar nog veel onduidelijkheid
Het afgelopen jaar AVG heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Mensen lijken zich bewuster te zijn van hun rechten op het gebied van privacy. Toch blijkt er nog veel onduidelijkheid te zijn over wat wel en wat niet mag. Om men bewust te maken van de gevolgen van de AVG bieden we verschillende hulpmiddelen aan. Benieuwd geworden? Bekijk de mogelijkheden: